Om oss

Dag Øyen

Fysioterapeut

 

Utdannet fysioterapeut ved Poznan University of Medical Sciences. Han har stor interesse for  akutte, belastningsrelaterte og kroniske tilstander/ plager og er opptatt av å ha deg i sentrum med fokus på en aktiv tilnærming,  råd og veiledning. Han har ekstra utdanning innen idrettsmedisin og erfaring fra flere idrettslag, blant annet Arendal Fotball i norsk 2.divisjon. Forsikrings-selskapene som har helseforsikringer har direkte avtale med han. I tillegg tilbyr han privat fysioterapi uten ventetid.  Mobil (kun sms): 41012867

Tove Villumstad

Mensendieck fysioterapeut og  akupunktør

 

Studerte fysioterapi ved Høyskolen i Oslo, ferdig 1996.  Ferdig ved Norsk akupunkturskole år 2000. Jobber sammen med Ingeborg Brækken på kompetanseklinikken for bekkenbunn ved Kolbotn Fysikalske Institutt.

Har jobbet i privat praksis i 20 år, jobber nå  med både menn og kvinner som er plaget med dysfunksjon i bekkenbunn. Har omfattende videreutdanning innenfor dysfunksjon i bekkenbunn, bekkensmerter og svangerskapsrelaterte plager. Jobber uten driftsavtale med kommunen. Mobil (kun sms): 993 50 508, e-post: villumstad.at.hotmail.com

Anne Julie Hagfors

Psykomotorisk fysioterapeut

 

Bachelor i fysioterapi ved Høgskolen i Oslo 1996. Videreutdannet til psykomotorisk fysioterapeut i 2008, og fullførte i 2017 sin mastergrad i psykisk helsearbeid ved HiOA. Har tilleggsutdanning innen traumeterapi fra KaMa-klinikken og er instruktør i FysioPilates. Har jobbet på Kolbotn Fysikalske Institutt siden år 2000.  Avtalefysioterapeut. 

Mobil (kun sms) 995 30 468

Mariann Evenhus Nunez

Fysioterapeut

 

Utdannet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 1997. Arbeidet i privat praksis siden 2002. Jobber med fysioterapi for alle typer muskel- og skjelettplager. Interesseområde er bekkenrelatertesmerter og kinesiotaping. Har siden 2003 hatt vanntreningsgrupper på Høyås Bo- og rehabiliteringssenter på tirsdager og fredager. Avtalefysioterapeut.  Mobil (kun sms) 926 68 894.

Nemat Arabibaf 

Manuellterapeut

 

Har tatt fysioterapiutdanningen ved Høgskolen i Oslo i 2000 og har mastergrad i manuellterapi ved universitetet i Bergen i 2006. Fra 2011 til 2013 studerte han til Doctor of Physical Therapy ved University of Uttica, New York. Dette innebærer at han har økt kompetanse blant annet innen farmakologi.  Avtalefysioterapeut.

Mobil (kun sms) 901 24 669 

Ingeborg Hoff Brækken

Spesialist i kvinnehelse og manuellterapi

 

Ingeborg H. Brækken er spesialist i manuellterapi og kvinnehelse. Hun jobber klinisk 3 dager i uka ved Kolbotn Fysikalske Institutt og har et par forkningsprosjekter gående. Tidligere lærer ved master i manuellterapi ved universitetet i Bergen. I 2010 avsluttet hun sin doktorgrad ved Norges idrettshøgskole. Hun har publisert en rekke vitenskapelige artikler innen spesielt kvinnehelse og ultralyd. Avtalefysioterapeut. Mobil (kun sms): 95795791

Janne Wiger

Fotterapeut

 

Janne er offentlig godkjent fotterapeut og medlem i fotterapeutforbundet. Fotterapeuter har en unik helsefaglig utdannelse og er autorisert som helsepersonell. De har kompetanse på fottøy og sykdommer som har innvirkning på føttene og kroppens bevegelsesapparat. Fotterapeuten jobber med å behandle og forebygge lidelser knyttet til fotens hud, negler, skjelett og muskler. En av fotterapeutens viktigste oppgaver er å finne årsaken til fotproblemene

Mobil (kun sms) 908 65 732

Anette Englund Mjelve

Kolbotn familieterapi. Relasjonsterapi og foreldreveiledning 

Anette er utdannet pedagog med videreutdanning i klinisk pedagogikk og familieterapi, og har lang erfaring med barn, foreldre og familier etter nesten 20 års arbeid i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og barne-og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Familieterapi er en nyttig innfallsvinkel til å snakke om relasjonelle temaer i kjernefamilien, mellom generasjoner, i arbeidsliv og i andre sammenhenger mennesker møtes. Temaer: relasjonsvansker,  kommunikasjon, søskenrelasjoner, foreldresamarbeid, foreldreutfordringer og mye mer. Mobil (kun sms)  93839087. Booking:

post@kolbotnfamilieterapi.no.  FaceBookside "Kolbotn familieterapi"