Om oss

Silje Marie Aarflot-Nyrud

Fysioterapeut

 

Utdannet fysioterapeut ved OsloMet. Danser og sanger fra Millennium Performing Arts. Har bred kompetanse innen behandling av akutte og belastningsrelaterte plager, idrettsskader, langvarig smerte og artrose, bruk av stemmen og pust, trening før og etter operasjon, og under og etter graviditet. Har jobbet som fysioterapeut for Nasjonalballetten og private klinikker på Østlandet. Er tilknyttet Breakelandslaget. Bistår kompetanseklinikken for bekkenbunn. Har direkte avtale med forsikringsselskapene som har helseforsikringer, samt tilbyr privat fysioterapi uten ventetid, og Pilatesgrupper. Mobil (kun SMS): 92241624

Tove Villumstad

Mensendieck- og kvinnehelsefysioterapeut,   akupunktør 

Jobber på kompetanseklinikken for bekkenbunn. Har jobbet i privat praksis i 25 år, de siste 15 årene med plager knyttet til dysfunksjon i bekkenbunn, bekkenleddsmerter, svangerskapsrelaterte plager og trening under og etter graviditet. Jobber med både menn og kvinner. Omfattende videreutdanning og er kursleder for kursene innen bekkenleddsmerter i Norsk Fysioterapeut forbund (NFF). Har en 20% stilling på bekkensenteret på AHUS. Tidligere styremedlem i faggruppen i kvinnehelse NFF. Jobber uten driftsavtale med kommunen.

SMS: 993 50 508, e-post: villumstad.at.hotmail.com

Marianne Iversen

Kvinnehelsefysioterapeut og massør 

Utdannet fysioterapeut ved Saxion University i Nederland, 2013 og Massør ved Axelsons Body Work School, 2009. Hun har jobbet i privat praksis siden 2014 og nå jobber hun her på kompetanseklinikken for bekkenbunn. Videreutdanning innen dysfunksjon i bekkenbunn, bekkenleddsmerter og svangerskapsrelaterte plager. Har også utdanning og god kompetanse på trening under og etter graviditet. Jobber privat uten driftsavtale med kommunen.  

Mobil (kun sms): 93253745, e-post: marianne.iversen87.at.gmail.com


Anne Julie Hagfors

Psykomotorisk Fysioterapeut

 

Bachelor i fysioterapi ved Høgskolen i Oslo 1996. Videreutdannettil psykomotorisk fysioterapeut i 2008, og fullførte i 2017 sin mastergrad ipsykisk helsearbeid ved HiOA. Har tilleggsutdanning innen traumeterapi fraKaMa-klinikken og er instruktør i FysioPilates. Har jobbet på KolbotnFysikalske Institutt siden år 2000. Avtalefysioterapeut.

Mobil (kun sms) 995 30 468

Mariann Evenhus Nunez

Fysioterapeut

 

Utdannet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 1997. Arbeidet i privat praksis siden 2002. Jobber med fysioterapi for alle typer muskel- og skjelettplager. Interesseområde er bekkenrelatertesmerter og kinesiotaping. Har siden 2003 hatt vanntreningsgrupper på Høyås Bo- og rehabiliteringssenter. Avtalefysioterapeut.  

Mobil (kun sms) 926 68 894.

Nemat Arabibaf 

Manuellterapeut

 

Har tatt fysioterapiutdanningen ved Høgskolen i Oslo i 2000 og har mastergrad i manuellterapi ved universitetet i Bergen i 2006. Fra 2011 til 2013 studerte han til Doctor of Physical Therapy ved University of Uttica, New York. Dette innebærer at han har økt kompetanse blant annet innen farmakologi.  Avtalefysioterapeut.

Mobil (kun sms) 901 24 669 

Ingeborg Hoff Brækken

Spesialist i kvinnehelse og manuellterapi

 

Ingeborg H. Brækken er spesialist i manuellterapi og kvinnehelse. Hun jobber klinisk 3 dager i uka ved Kolbotn Fysikalske Institutt og har et par forkningsprosjekter gående. Tidligere lærer ved master i manuellterapi ved universitetet i Bergen. I 2010 avsluttet hun sin doktorgrad ved Norges idrettshøgskole. Hun har publisert en rekke vitenskapelige artikler innen spesielt kvinnehelse og ultralyd. Avtalefysioterapeut.

Mobil (kun sms): 95795791

Siri Johansen

Kiropraktor


Mastergrad i kiropraktikk fra AECC University College i Bournemouth, England fra 2015. Siri behandler muskel- og skjelettplager hos voksne og barn og har god kompetanse på akutte og langvarige plager relatert til nakke, rygg, hofte og ankel/fot, samt idrettsrelaterte skader. Hun har i tillegg særlig interesse for kvinnehelse og jobber med bekkenrelaterte plager under og etter svangerskap. I flere år har hun også jobbet på Oslo Kvinnehelsesenter. Hun gir individuell treningsveiledning og holder blant annet gruppetimer for mor og barn (barseltrening). Hun har avtale med de fleste forsikringsselskaper.

Mobil(kun SMS): 48214440, e-post: siri.kiropraktor@gmail.com