Online booking

Privat fysioterapi

Ingen ventetid! Du får raskt hjelp og kommer fort i gang. Dag er meget dyktig og han har avtale med forsikringsselskapene som har helseforsikring.

Pris for undersøkelse er på kr 620,- , og for behandling kr 450,- For å bestille time kan du bestille via denne websiden eller sende en SMS til direkte til Dag 41012867. Start medlingen med " Time KFI: "

Familieterapi

Anette Englund Mjelve, spesialist i klinisk pedagogikk og familieterapeut. Hvordan bedre kommunikasjonen og relasjon i familien?  Bestill time ved å sende en e-post til: post@kolbotnfamilieterapi.no 

Kompetanseklinikk for bekkenbunn og bekken

Ingen ventetid hos fysioterapeut uten kommunal avtale. 

 

Kartlegging

Undersøkelse og vurdering av nye pasienter. Les mer om dette tilbudet nedenfor. Hvis det ikke kommer opp ledige timer skyldes dette at vi er fullbooket. Nye timer legges ut hver uke, hovedsakelig fredager. Ingeborg foretar karleggingen, men du kan gjerne få oppfølging hos en av de andre fysioterapeutene. Ønsker du ikke kartlegging kan du kontakte Dag Øyen for å få behandling relatert til muskel- skjelett (trykk på lenken PRIVAT FYSIOTERAPI) eller Tove Villumstad for å få behandling relatert til bekken og bekkenbunn (SMS til 993 50 508). Har du helseforsikring ber vi deg bestille time hos Dag eller Tove.

 

Hvordan få time ved Kolbotn Fysikalske institutt?


For rask tilgang til time kan du booke time på denne siden. EVT kan du ta direkte kontakt:


  • Fysioterapi: Dag Øyen, online booking "Privat fysioterapi", evt send en e-post til post@kolbotnfysikalske.no eller sms til 41012867
  • Bekkenbunn/ bekken: Tove Villumstad: SMS til 993 50 508 eller online booking "Bekkenbunn/Bekken"
  • Har du vært hos oss før og vil gjenoppta behandling ber vi deg sende en privat sms til aktuelle terapeut
  • Familie/relasjonsterapi og foreldreveiledning: Anette Englund Mjelve: Send en e-post: aemjelve@gmail.com


Vil du vente på en fysioterapeut med kommunal driftsavtale ber vi deg bestille "Kartlegging". Fysioterapeutene med kommunal driftsavtale (HELFO) har lenger ventetid enn de som ikke har dette (Dag og Tove). 

 

Ordinær venteliste

Ventetiden for fysioterapi og manuellterapi hos en fysioterapeut med driftsavtale (avtale med HELFO) er ca 2-6 mnd.  Ventetiden for de som er nyoperert, barn og gravide er kortere. Hvis du ikke ønsker privat fysioterapi, men ønsker å komme til en avtalefysioterapeut, ber vi deg bestille kartlegging. Da kan du få øvelser mm mens du venter (se under). Har du ønske om å komme til en spesiell terapeut så ordner vi dette etter kartleggingen.  Har du vært hos en av fysioterapeutene ved instituttet og ønsker å fortsette/ starte opp igjen hos han eller henne, ber vi deg sende en sms direkte til din terapeut. Du finner nummeret hvis du trykker på "Om oss".

 

Hva innebærer kartlegging?

 

I samarbeid med Oppegård kommune vil alle som ønsker å sette seg på venteliste få et tilbud om en vurdering/ undersøkelse. Når du kommer blir du bedt om å fylle ut et spørreskjema (15-20 min) før du får en undersøkelse (ca 20 min). Sett av totalt 60 min.   Etter kartleggingen vil du bli tilbudt ett av disse fire tilbudene:

 

  • Tilbud om plass på en treningsgruppe.
  • Treningsprogram som lages individuelt til deg (en time).
  • Stå på ordinær venteliste, eller ved prioritet får du umiddelbart behandling/opptrening hos en av fysioterapeutene.
  • Annet: Manuellterapeuter har henvisningsrett til spesialist, MR, Rtg og kan sykmelde.

 

Vi tror og håper at mange på denne måten kommer raskere i gang og behovet for fysioterapi kan avta noe, og de som virkelig trenger det får et raskere og bedre tilbud. Det vil ikke medføre noen ulempe for deg å takke ja eller nei til tilbudet du vil få. Du mister ikke din plass på den ordinære ventelisten. Kartleggingen finner sted på KFI, og timen legges ut ca 7 dager i forveien. Hvis timen avbestilles senere enn 24 timer før har HELFO vedtatt at både egenandel og trygderefusjon må betales (ca dobbel pris). Trenger du hjelp til online timebestilling kan du ta kontakt på tlf 909 43 523.